strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Działka o pow. 0,0970 ha, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-26
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0970 ha, zabudowana
Cena wywoławcza: 95 133,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 644/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 września 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali C-108 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

oznaczonej jako:

 

         działka nr 254 położona w miejscowości Łuczyce, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, przy której jako podstawa prawna wpisana jest adnotacja PS 1583/00/N. Działka nr 254 o pow. 0,0970 ha posiada dostęp do drogi gminnej. Zabudowana jest domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Dom o numerze porządkowym 110 z lat 50-60. XX w. o pow. użytkowej ok. 63 m2. Technologia budowy tradycyjna z pustaka. Budynek kryty dachem dwuspadowym z dachówką ceramiczną; nieocieplony; w przeważającej części nieotynkowany. Okna typu PCV, media, elektryka, woda. Budynek gospodarczy drewniany na betonowym fundamencie.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 142 700,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 95 133,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 14 270,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska numer:

71 8619 0006 0030 0025 8007 0001

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie VII KM 644/12” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika znajdującym się w Krakowie, ul. Nowohucka 44/186. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łuczyce
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone