strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka o pow. 12 533 m2 zabudowana Dworkiem
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-26
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 12 533 m2 zabudowana Dworkiem
Cena wywoławcza: 636 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2067/09
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Maciej Jaworski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

26 września 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej przy Brzózki 1, 72-022 Nowe Warpno, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00004104/6.

Opis nieruchomości: licytowana nieruchomość znajduje się w peryferyjnej, południowo-wschodniej miejscowości Brzózki, w odległości około 2 km od centrum miejscowości. Nieruchomość nie ma usankcjonowanego prawnie dojazdu. Obecnie dojazd odbywa się przez drogę należącą do Lasów Państwowych, nieuprowadzoną, szczególnie utrudniony jest zimą. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny leśne, ośrodki wypoczynkowe, pojedyncze domy jednorodzinne oraz Zalew Szczeciński. Działka nr 383/3 posiada nieregularny, przypominający wielobok kształt. Teren działki i jej ukształtowanie korzystne, zasadniczo płaskie. Warunku gruntowo-wodne przeciętne. Na przedmiotowej działce posadowiony jest budynek dworku i urządzenia infrastruktury technicznej. Działka o powierzchni 12 533 m2 uzbrojona w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodną z własnego ujęcia, instalację kanalizacyjną do szamba, instalację elektroenergetyczną. Na działce znajduje się słup energetyczny oraz przechodzi linia elektryczna. Działka częściowo ogrodzona siatką stalową rozpiętą między słupkami stalowymi. Brak utwardzenia w tym dojazdu i dojścia do budynku. Powierzchnię zieloną stanowi trawa oraz liczny drzewostan. Budynek dworku w zabudowie wolnostojącej, piętrowy z częściowo użytkowym poddaszem, w pełni podpiwniczony wybudowany w latach przedwojennych, po remoncie w II połowie lat 90-tych. Budynek nie ujawniony w księdze wieczystej o powierzchni użytkowej 878,80 m2 (powierzchnia zabudowy 336,00 m2), ściany z cegły. Konstrukcja dachu drewniana. Dach wielospadowy pokryty dachówką cementowa. Stolarka okienna drewniana (zniszczona) oraz PCV. Stolarka drzwiowa zewnętrzna płycinowa pełna lub częściowo przeszklona (znaczona), wewnętrzna : drewniana płycinowa pełna oraz częściowo przeszklona, w części pomieszczeń brak drzwi. Schody zewnętrzne betonowe (zniszczone), wewnętrzne: drewniane. Ściany wewnętrzne w zależności od przeznaczenia pomieszczeń pokryte częściowo farbą ścienną, tapetą, boazerią, panelami ściennymi, glazurą i tynkiem. Ściany zewnętrzne otynkowane. Posadzka, w zależności od przeznaczenia pomieszczeń, pokryta częściowo terakotą, wykładziną PCV, wykładziną dywanową oraz posadzką betonową. Parapety z płyt wiórowych laminowanych oraz drewniane. Stropy nad piwnicą odcinkowy, nad parterem i pozostałe drewniane. Budynek wyposażony w instalację wodociągową z własnego ujęcia, kanalizacyjną do szamba, elektroenergetyczną, grawitacyjną i wentylacyjną. Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu wykończenia oraz jakości użytych materiałów jako bardzo słabego, natomiast stanu technicznego budynku jako złego. Widoczne liczne zawilgocenia, zabrudzenia, zagrzybienia oraz uszkodzenia w pokryciu ścian, sufitów i podłóg. Budynek nadaje się do generalnego remontu. W dziele III księgi wieczystej widnieje wzmianka, iż park pałacowy położony na terenie działki nr 383/3z obrębu Brzózki został wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-16, park wraz z pałacem, wpisanym do rejestru zabytków decyzją DZ-4200/51/O/98/99 z dnia 25 listopada 1999 pod nr A-16 tworzy założenia parkowo-pałacowe. Biegły na podstawie informacji uzyskanych z biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustalił, iż w/w obiekt nie figuruje w rejestrach urzędu (operat, k. 11).

 

Suma oszacowania wynosi 954 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 636 266,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 95 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Nordea Bank Polska S.A. 98 1440 1387 0000 0000 0852 0607.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Brzózki
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone