strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ANDRZEJ PARADA "PARADA - NOVUM - WANATÓWKA - RETRO" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Lokal mieszkalny o pow. 85,5 m2 oraz lokal niemieszkalny o pow. 53 m2 – Andrzej Parada „PARADA*Novum-Wanatówka-Retro”
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-12
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 85,5 m2 oraz lokal niemieszkalny o pow. 53 m2 – Andrzej Parada „PARADA*Novum-Wanatówka-Retro”
Cena wywoławcza: 17 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Andrzeja Parady „PARADA*Novum-Wanatówka-Retro” z siedzibą w Kaliszu w upadłości likwidacyjnej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego. Przedmiotem sprzedaży są:

a.      nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny położony w budynku wielolokalowym - kamienicy - w Kaliszu przy ul. Złotej 1 lok. mieszkalny nr 12 o pow. użytkowej 85,5 m2 (II piętro) wraz z udziałem w wysokości 855/17675 w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu i w prawie własności w częściach wspólnych budynku), KW nr KZ1A/00061334/3 za cenę nie niższą niż 116 000,00 zł netto,

b.      nieruchomość lokalowa, lokal niemieszkalny położony w budynku wielolokalowym – kamienicy - w Kaliszu, ul. Złota 1 lok. niemieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 53 m2 (poddasze-strych) wraz z udziałem w wysokości 530/17675 w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu i w prawie własności w częściach wspólnych budynku), KW nr KZ1A/00061335/0 za cenę nie niższą niż 17 000,00 zł netto.

 

Oferty należy składać do dnia 12.09.2016 roku osobiście w Biurze Syndyka lub za pośrednictwem poczty ul. Polna 20 lok. 221, 62-800 Kalisz: OFERTA na nabycie prawa własności nieruchomości. Oferta winna zawierać wszystkie elementy wskazane w Regulaminie. Warunkiem złożenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12.09.2016 roku pod rygorem odrzucenia oferty na rachunek bankowy syndyka nr 72 1240 2946 1111 0010 5634 5277. Regulamin Sprzedaży dostępny jest w Biurze Syndyka w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00, może także zostać przesłany na wskazany adres e-mail. Nieruchomość można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 607 794 864, od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Złota
Miasto: Kalisz
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone