strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza w Szprotawie
Nieruchomość rolna niezabudowana  o pow. 7800 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-05
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość rolna niezabudowana  o pow. 7800 m2
Cena wywoławcza: 39 187,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 538/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza  w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, tel. (68) 376 27 34 w oparciu o art. 952 i 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

5  września 2016 r.  o  godz. 10:15

 

w  Sądzie  Rejonowym  w  Żaganiu ul. Szprotawska 3 sala nr 5, odbędzie się

 

PIERWSZA   LICYTACJA

 

Nieruchomości  rolnej  niezabudowanej, działki,   oznaczona w  ewidencji  gruntów  nr  320  o powierzchni 7 800 m2.  Nieruchomość    położona jest  w  miejscowości  Długie  nr 137, województwo  lubuskie, powiat  żagański, gmina  Szprotawa. Nieruchomość  posiada założoną księgę wieczystą  KW nr  ZG1G/00014193/8.

 

Nieruchomość oszacowano na kwotę 52 250,00 zł.

Cena wywołania pierwszej licytacji wynosi  3/4  sumy oszacowania, tj.  39 187,50 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej  nieruchomości  na  konto komornika

PKO BP 53 1020 5460 0000 5302 0005 9261

tj.  5 225,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie  z  art. 2a pkt 1 i 2  ustawy  z dnia  11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu  ustroju  rolnego  nabywcą  nieruchomości  rolnej  może  być wyłącznie  rolnik indywidualny, chyba że  ustawa  stanowi  inaczej. Jeżeli  nabywana nieruchomość rolna albo  jej  część ma wejść  w  skład  wspólności  majątkowej małżeńskiej  wystarczające  jest, gdy rolnikiem  indywidualnym   jest  jeden  z małżonków. Powierzchnia   nabywanej  nieruchomości   rolnej wraz z powierzchnią   nieruchomości  rolnych  wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego  nabywcy nie może przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych. Powołane przepisy nie dotyczą  nabycia przez osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państw lub działającą  na jego rzecz Agencję, osoby prawne działające  na  podstawie przepisów  o stosunku Państwa  do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa  do  innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Nabycie  nieruchomości  rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione może nastąpić  za  zgodą Prezesa Agencji. Prawo pierwokupu  sprzedawanej w trybie licytacji nieruchomości  rolnej  przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnej. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule z wyjątkiem osób  bliskich dłużnika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Długie
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone