strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza w Szprotawie
Lokal mieszkalny o pow. 41,40 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-05
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 41,40 m2
Cena wywoławcza: 38 940,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1137/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza  w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, tel. (68) 376 27 34 w oparciu o art. 952 i 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:  

 

5  września  2016 r. o godz. 9:15

 

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu ul. Szprotawska 3 sala nr 5, odbędzie się

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

Spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  nr 1  o  powierzchni użytkowej  41,40 m2  wraz  z  udziałem  w  częściach  wspólnych   budynku  mieszkalnego wielorodzinnego,   położonego   na  działkach  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów   nr 1015/3 i nr 1015/14 w  miejscowości Tomaszowo  przy  ul. Brzozowej 11, województwo  lubuskie, powiat żagański, gmina  Żagań.

Nieruchomość  posiada   założoną   księgę wieczystą  KW nr ZG1G/00051716/2  w  Wydziale V Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w  Żaganiu.

 

Nieruchomość  oszacowana  została  na  kwotę: 51  920,00 zł.

Cena wywołania pierwszej licytacji wynosi  3/4  sumy oszacowania, tj. 38 940,00  zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości na konto komornika

PKO BP  53 1020 5460 0000 5302 0005 9261,

tj. 5 192,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Operat  szacunkowy  znajduje  się  do  wglądu  w  Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Brzozowa
Miasto: Tomaszowo
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone