strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Alina Wieczorowska
Działka o pow. 0,0884 ha
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-06
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0884 ha
Cena wywoławcza: 247 500,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Syndyk Masy Upadłości Aliny Wieczorowskiej

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej, którą stanowią działki gruntu nr ew. 656 i 511/8 o łącznej powierzchni 0,0884 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej PU=126,72 m2, położonej w miejscowości Daszewice, ul. Dolna 7G, gm. Mosina, dla której prowadzona jest KW nr PO1M/00045673/6, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 247 500,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej cen netto jednak nie niższej niż podana cena minimalna należy składać w terminie do dnia
6 września 2016 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka, ul. Browarna 3/80, 62-700 Turek, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta zakup - Daszewice”.

3. Więcej informacji na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi”. 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dolna
Miasto: Daszewice
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone