strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Syndyk masy upadłości Grażyny Walczak Wojciech Tatarek
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 52,97 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-25
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 52,97 m2
Cena wywoławcza: 160 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości Grażyny Walczak

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza

sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert lokalu mieszkalnego

wchodzącego w skład masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 30 o powierzchni 52,97 m2, położonego w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 33, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą Nr LD1M/00175965/3 za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Pisemne oferty należy składać w języku polskim w Biurze Syndyka, Łódź, ul. Grunwaldzka 33 (godz. 9:00-12:00), bądź na adres - Syndyk Wojciech Tatarek, ul. Grunwaldzka 33, 91-337 Łódź, w zaklejonej przesyłce z dopiskiem „Konkurs ofert” w terminie do dnia 23.08.2016 r. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25.08.2016 r., o godz. 11:00 w Biurze Syndyka. Do oferty zakupu należy dołączyć dowód wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości

Nr 21 1020 3408 0000 4802 0372 6254.

Szczegółowe warunki konkursu określa Regulamin konkursu ofert znajdujący się w biurze Syndyka. Lokal będący przedmiotem sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem daty i godziny pod nr tel.: 509 781 912. Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo uznania, że konkurs nie został rozstrzygnięty bez podawania przyczyny oraz prawo unieważnienia całego konkursu bez podania przyczyny. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Maratońska
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone