strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgorzelcu Ireneusz Szuba
Lokal mieszkalny w Zgorzelcu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-12
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Zgorzelcu
Cena wywoławcza: 62 400,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 252/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska działając jako Zastępca Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Zgorzelcu Ireneusza Szuba na podst. art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 września 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sadu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104, w sali nr 205 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, położony w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 25/7, posiadający założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu o numerze KW: JG1Z/00011153/8.

Lokal mieszkalny ma powierzchnię użytkową 58,80 m2 i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przynależności. Z prawem własności lokalu związany jest udział w 91/1000 części działki gruntu nr 65 obręb 0006 o pow. 185 m2, posiadającej księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW: JG1Z/00010936. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 83 200,00 zł. Cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 62 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest kwotę 8 320,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności BP SA Oddział I we Wrocławiu

09 1020 5226 6202 0454 2619

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 723 62 63

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sienkiewicza
Miasto: Zgorzelec
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone