strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działki o łącznej pow. 1,5626 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 1,5626 ha
Cena wywoławcza: 1 980 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 988/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

15 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie, pokój 7, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej przy Parkowa, 42-470 Siewierz, dla którego Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00046994/0.

 

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek o numerach ewidencyjnych 2229/1, 2228/1, 2224, 2225/2, 2226/2, 2227/2, 2228/4, 2229/4. Powyższe działki przylegają do siebie tworząc zwarty kompleks gruntu o powierzchni 1,5626 ha i zabudowane są:

a) budynkiem hal produkcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.442,00 m2,

b) zespołem budynków wspomagających po powierzchni użytkowej 493,95 m2,

c) zespołem hal produkcyjnych z częścią socjalno-techniczną o powierzchni użytkowej 3.431,10 m2,

d) portiernią o powierzchni zabudowy 12 m2.

SUiKZP: zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu nr VII/54/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. jest to obszar adaptacji stanu istniejącego z możliwymi przekształceniami nie wywołującymi kolizji z funkcjami terenów sąsiednich i otaczających.

 

Suma oszacowania wynosi 2 970 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 980 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 297 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie lub na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu:

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004

bądź  w  kasie / na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek:

PKO BP S.A IO/Centrum w Sosnowcu nr 02 1020 2498 0000 87 02 0125 3673

podając w tytule wpłaty " rękojmia "oraz sygnaturę akt Km 988/15.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Parkowa
Miasto: Siewierz
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone