strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta
Nieruchomości położone:  Żagań, Brzeźnica oraz Jankowa Żagańska
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości położone:  Żagań, Brzeźnica oraz Jankowa Żagańska
Cena wywoławcza: 10 120,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1831/13
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawskiej 3 w sali nr 2, odbędą się:

 

KM 12237/11 – pierwsza licytacja

 

lokalu mieszkalnego położonego na IV kondygnacji, składającego się z kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, skrytki oraz pokoju o powierzchni użytkowej 41,20 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,52 m2, należącego do dłużnika: (…), położonego: 68-100 Żagań,
ul. Węglowa 9/11
, dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00051365/6. Suma oszacowania wynosi 66 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 650,00 zł. Rękojmia:
6 620,00 zł.

 

KM 15998/13 – druga licytacja

 

nieruchomość lokalowa nr 8 – lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 28,88 m2 położony
w budynku mieszkalno-użytkowym, do lokalu przynależy pomieszczenie podstrysza
o powierzchni 7 m2 oraz udział w wysokości 27/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr 835/7 o powierzchni 582 m2, należącego do dłużnika: (…), położonego: 68-100 Żagań, Rynek 7/8, dla którego Sąd Rejonowy
w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00042597/5. Suma oszacowania wynosi 53 520,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 680,00 zł. Rękojmia: 5 352,00 zł.

 

KMP 85/12 – druga licytacja

 

nieruchomości stanowiącej: niezabudowana działka gruntowa nr 579/1 o pow. 0,300 ha, niezabudowana działka gruntu nr 579/1 o pow. 0,3000 ha, należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-113 Brzeźnica, ul. Nadbrzeżna, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW ZG1G/00035106/5.
Suma oszacowania wynosi 28 510,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 006,67 zł. Rękojmia: 2 851,00.

 

KMP 85/12 – druga licytacja

 

nieruchomości stanowiącej: działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 116 m2, działka gruntu nr 579/2 o pow. 0,1700 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, składającym się z 3 pokoi, korytarza, kuchni i łazienki o łącznej pow. użytkowej 116 m2  należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-113 Brzeźnica, ul. Nadbrzeżna 21, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00006913/3. Suma oszacowania wynosi 69 070,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 046,67 zł. Rękojmia: 6 907,00 zł.

 

KM 8943/10 – pierwsza licytacja

 

nieruchomości stanowiącej: zabudowana nieruchomość rolna, działka nr 302/7 o pow. 2 816 m2, zabudowana murowanym kurnikiem wymagającym rozbiórki, porośnięta samosiewami drzew i krzewów należącej do dłużnika: (…), położonej: 67-321 Leszno Górne, ul. Nowa, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW ZG1G/00022271/8. Suma oszacowania wynosi 35 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 797,50 zł. Rękojmia: 3 573,00 zł.

 

KM 16691/13 – pierwsza licytacja

 

nieruchomość zabudowana, w skład której wchodzi budynek o powierzchni 451,50 m2, budynek o powierzchni 66,30 m2 oraz prawo użytkowania wieczystego do działki gruntowej nr 853
o powierzchni 536 m2, należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-100 Żagań, ul. Długa 21, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW ZG1G/00015253/4. Suma oszacowania wynosi 345 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 750,00 zł. Rękojmia: 34 500,00 zł.

 

KM 2858/15 – pierwsza licytacja

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi + kuchnia, przedpokój, łazienka z wc o pow. użytkowej 35 m2 wraz z przynależną piwnicą, należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-100 Żagań, ul. Żarska 18/2, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/000035079/6. Suma oszacowania wynosi 41 135,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 851,25 zł. Rękojmia: 4 113,50 zł,

 

KM 1586/15 – druga licytacja

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość zabudowaną położoną w Jankowej Żagańskiej;
w skład nieruchomości wchodzi działka nr 330/4 o pow. 1 500 m2, zabudowana: budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym,
o pow. całkowitej 169,10 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. 60 m2;  należącej do dłużników: (…), położonej: 68-121 Jankowa Żagańska, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00022517/5. Suma oszacowania wynosi 304 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 202 666,67 zł. Rękojmia: 30 400,00 zł.

 

KM 1586/15 – druga licytacja

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Jankowej Żagańskiej, w skład której wchodzą działki nr: 359/34 (rola kl. VI) oraz 359/35 (pastwiska kl. VI) o łącznej pow. 0,1280 ha, należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-121 Jankowa Żagańska, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00037814/5. Suma oszacowania wynosi 15 180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 120,00 zł. Rękojmia: 1 518,00 zł.

 

KM 9202/13 – pierwsza licytacja

 

ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 59,90 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju; należącego do dłużnika: (…), położonego: 68-100 Żagań, ul. Buczka 18B/1, dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00026545/8. Suma oszacowania wynosi 137 120,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 840,00 zł. Rękojmia: 13 712,00 zł.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona
w gotówce albo na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 1090 2558 0000 0006 4000 2486

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do: przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać
w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant, który nie wpłaci rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, nie zostanie dopuszczony do przetargu.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żagań, Brzeźnica, Jankowa Żagańska
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone