strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta
Lokal mieszkalny o pow. 15,56 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 15,56 m2
Cena wywoławcza: 7 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 995/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawskiej 3 w sali nr 2, odbędą się:

 

KM 1831/13

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntową nr 1412/12 niezabudowaną o powierzchni 1 326 m2 mająca dostęp do drogi publicznej, uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową (w drodze), należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-100 Żagań, Śląska, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00052383/5.

Suma oszacowania wynosi 100 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 142,50 zł. Rękojmia: 10 019,00 zł.

 

KM 995/14

PIERWSZA LICYTACJA
 

lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na poddaszu w budynku nr 1, składającego się z jednego pokoju, kuchni oraz dwóch skrytek o łącznej pow. użytkowej 15,56 m2, do lokalu przynależy komórka o pow. 3,78 m2 oraz udział w częściach wspólnych budynku w wysokości 69/1000 zapisany w księdze wieczystej o numerze ZG1G/00032401/2. Lokal jest niezamieszkany, należącego do dłużnika: (…), położonego: 67-320 Małomice, ul. Mieszka I 1/5, dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW [NKW: ZG1G/00036607/4].

Suma oszacowania wynosi 9 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 200,00 zł. Rękojmia: 960,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona
w gotówce albo na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 1090 2558 0000 0006 4000 2486

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do: przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant, który nie wpłaci rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, nie zostanie dopuszczony do przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mieszka I
Miasto: Małomice
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone