strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Syndyk masy upadłości Radosława Lewandowskiego w upadłości likwidacyjnej w Iławie
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży:
Cena wywoławcza: 184 900,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

Syndyk masy upadłości Radosława Lewandowskiego w upadłości likwidacyjnej w Iławie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  na podstawie  320 PrUpadNapr. nieruchomość upadłego.

 

1.W skład nieruchomości wchodzi:

a)  działka gruntu nr 18/5 o pow. 0,4000 ha położona we wsi Wola Kamieńska, gm. Iława dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00047588/3, działka zabudowana jest:

 - lokalem mieszkalnym o pow. użytkowej 78,06  m2,

 - pom. gospodarczym  o pow. użytkowej 305,44 m2,

szczegółowo opisana w Regulaminie sprzedaży stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia określającym warunki uczestnictwa w sprzedaży, znajdującym się na stronie internetowej www.syndykmalbork.prv.pl  i www.dawro.pl, który również może być przesłany każdemu zainteresowanemu droga mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy syndyka biuro-syndyka@wp.pl.

2. Jednym z warunków przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż 184 900,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych) oraz wpłacenie wadium.

3. Oferta powinna ściśle odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie sprzedaży.

4. Oferty należy składać osobiście w Biurze syndyka: 82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14b lub za pośrednictwem poczty w terminie do 8.09.2016 r. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura syndyka.

5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania.

6. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr tel. (55) 272 19 56 w godz. od 9:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość oględzin nieruchomości.

 

DO POBRANIA: REGULAMIN

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica: Wojska Polskiego 14b
Miasto: Malbork
Województwo: pomorskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo:

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone