strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Nieruchomość gruntowa  o pow. 2,47 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-12
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa  o pow. 2,47 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 90 340,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1533/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka tel. (91) 321 21 24, Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 września 2016 roku o godz. 13:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim sala 209 odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

Udziału w wys. 1/2 części w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6, obręb 15 Drzewica o powierzchni 2,47 ha, znajdującej się
w miejscowości Drzewica 18, gmina Golczewo, powiat Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1K/00004355/6 przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Teren działki oznaczonej nr 6 ma kształt nieregularny, wieloboczny.

W odniesieniu do części zabudowanej: na działce znajduje się budynek mieszkalny, wybudowany w technologii tradycyjnej, w okresie przedwojennym. Jest to budynek
w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony, piętrowy + nieużytkowe poddasze. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 200 m2 (wg zaświadczenia - deklarowana przez podatnika podatku od nieruchomości powierzchnia użytkowa). Program użytkowy: sień, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, 7 pokoi, garaż, kotłownia. Na terenie nieruchomości znajduje się również wiata, ściany drewniane, pokrycie dachowe z blachy (obiekt nie trwale związany z gruntem). Stan techniczny zły.

Na terenie nieruchomości znajdują się również budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 541 m2, wybudowane w technologii tradycyjnej, pokrycie dachowe - eternit. Stan techniczny zły.

W odniesieniu do części niezabudowanej: zgodnie z wypisem z rejestru gruntów na działkę oznaczoną nr 6 składają się następujące użytki: R IV a- 0,27 ha; S - R IV a - 0,31 ha; ŁIV - 0,34 ha; Ps IV - 1,23 ha o łącznej powierzchni 2,15 ha. Działka ma kształt nieregularny, wieloboczny, konfiguracja terenu płaska. Dojazd - droga utwardzona. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty orne i łąki oraz zabudowania gospodarcze. Grunt przeznaczony i użytkowany na cele rolne. Nieruchomość zaliczona jest do I okręgu podatkowego, wskaźnik bonitacji gleby 0,84 (HP/ha).

 

Udział w wys. 1/2 części oszacowany jest na kwotę: 120 454,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 90 340,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 12 045,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 11 września 2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie
96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Drzewica
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone