strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Ewa Kasprowicz
Działka o pow. 0,5500 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-23
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,5500 ha
Cena wywoławcza: 4 724,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1291/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Ewa Kasprowicz Kancelaria Komornicza w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia, że w dniu

 

23 września 2016 r. o godz. 12:00

 

 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, sala II odbędzie się:

 
 
PIERWSZA LICYTACJA
 

nieruchomości położonej w miejscowości Jurów, gmina Jarczów, działka nr 590 o pow. 0,5500 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Tomaszowie Lubelskim o numerze ZA1T/00078749/1.

 Nieruchomość oszacowana jest na  kwotę 6 299,00 zł.

 Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowana tj. kwotę 4 724,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 600 54 16

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jurów
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone