strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Chojnicach Maria Krauze
Zabudowana działka o pow. 1,335 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 1,335 ha
Cena wywoławcza: 320 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 783/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Maria Krauze (tel. (52) 395 01 81) ogłasza, że dnia

 

7 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach mającego siedzibę przy ul. Młyńska 30 w sali nr  6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  stanowiącej: działkę  nr 20/1 i 20/3, o powierzchni 1,1335 ha - użytki rolne zabudowane, pastwiska trwałe, lasy i grunty leśne. Zabudowaną domem o powierzchni użytkowej 151,7 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej (z poddaszem) 316,9 m2;

położonej: 89-620 Sławęcin, Lisia Góra 12,

dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą
nr KW SL1C/00036768/6.

 

Suma oszacowania wynosi 427 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi    320 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 42 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział

w Chojnicach 11 1020 1491 0000 4702 0006 2919

- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 Nieruchomość można oglądać w dniu  22.08.2016 r. od godz.11:00  do godz.11:30 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Chojnicach przy ul. Młyńska 30 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, od dnia 1 stycznia 2016 r, na kupującym który  nabył rzecz lub prawo majątkowe w postępowaniu egzekucyjnym,  ciąży obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 2% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sławęcin
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone