strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Działka o pow. 1,4713 ha – udział 1/2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-13
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,4713 ha – udział 1/2
Cena wywoławcza: 67 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1604/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ   LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00039950/0  PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 10131 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

13 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w kancelarii Komornika, mieszczącej się 55-200 Oława przy ul. Brzeska 31/5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości, stanowiącej działkę nr 58/4 o pow. 1,4713 ha (am-5) w granicach której znajdują się dwa oczka wodne; działka  użytkowana rekreacyjnie; przez jej teren przebiega linia elektroenergetyczna oraz znajduje się studnia; w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ww. działka oznaczona jest jako 4.ZL-lasy, należącej  do dłużnika: (…), położonej: 55-200 Oława (w rejonie ul. Siedleckiej i Cegielnianej), 

dla której  Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
o numerze KW WR1O/00039950/0.

 

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 90 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 67 875,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  9 050,00 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto  komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej do dnia 12.09.2016 r. (art. 962 §1 kpc). W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona  do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą,
a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu
(art. 8672 kpc).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Siedlecka, Cegielniana
Miasto: Oława
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone