strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Działka zabudowana o pow. 1350 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-16
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 1350 m2
Cena wywoławcza: 339 641,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1830/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 września 2016 r. o godz. 13:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XXVI, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana nr działki  420/8 o pow. 1350 m2, położonej w miejscowości Miedziana Góra, ul. Tumlińska, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00029938/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 452 855,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 339 641,25 zł.

Zgodnie z księgą wieczystą nr KI1L/00029938/0 na przedmiotowej nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna i dożywotnia służebność osobista. Prawo to oszacowane zostało na kwotę: 126 045,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 45 285,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 1830/15.

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Miedziana Góra, ul. Tumlińska, obejmuje działkę nr 420/8. Nieruchomość ma kształt prostokąta o szer. ok. 15 m, teren równy,
z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Otoczona jest w większości gruntami posiadającymi zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tumlińka
Miasto: Miedziana Góra
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone