strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działka niezabudowana o pow. 0,35 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 0,35 ha
Cena wywoławcza: 28 017,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3479/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 2520 o pow. 0,35 ha powstałej wskutek scalenia działek nr 305/1 oraz 305/2 (okres użytkowania wieczystego do 04.12.2089),

położonej w miejscowości: Wierzchosławice gm Wierzchosławice, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00047985/5.

 

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 37 357,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:
28 017,75 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemnaście złotych 75/100 gr.)

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 10% ceny oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy
ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją
w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 13.09.2016 r. oraz 15.09.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy
ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wierzchosławice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone