strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka o pow. 0,3230 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,3230 ha
Cena wywoławcza: 237 173,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1267/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

nr KW PO1I/00009527/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Krzysztof Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 września 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pile, mającego siedzibę: 64-920 Piła, Al. Powst. WLKP. 79 w sali nr 209 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej -  działka nr 72 o pow. 0,3230 ha - budynki, rola, sad, należącej do dłużnika:(…), położonej: 64-920 Piła, Piła,

dla której  Sąd Rejonowy W Pile Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
o numerze KW PO1I/00009527/0. 

Suma oszacowania wynosi 355 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   237 173,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 576,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona  przelewem  na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S A O. Centrum w Pile

68 1020 3844 0000 1802 0068 7608

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi  muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst. WLKP. 79
w Wydziale Cywilnym   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Piła
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone