strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Waldemar Wójcik
Działka o pow. 0,0900 ha zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 198,98 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-20
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0900 ha zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 198,98 m2
Cena wywoławcza: 18 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2756/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 września 2016 o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11 w sali nr 204, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym - działka nr 51/1 o pow. 0,0900 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 198,98 m2. Nieruchomość położona jest w Unisławiu Śląskim, obręb nr 0008, Unisław Śląski, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą  nr KW SW1W/00016129/4. 

 

Suma oszacowania wynosi 24 200,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 18 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 420,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia19.09.2016 roku. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

BZ WBK SA  O/ Wałbrzych  08 1090 2271 0000 0005 8400 0759

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Unisław Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone