strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Gierańczyk sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż ruchomości - Gierańczyk spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-23
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż ruchomości - Gierańczyk spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

Syndyk masy upadłości „Gierańczyk”  Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Łodzi ul. Kilińskiego 210

oferuje do sprzedaży ruchomości – w trybie konkursu ofert na następujących warunkach:

 

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości, szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży, stanowiącym ich integralną część – oferowane do sprzedaży oddzielnie.

2. Cena wywoławcza wynosi kwotę wskazaną w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży, jako cena wywoławcza dla poszczególnych przedmiotów. 

3. Wybór ofert dokonywany będzie w dwóch etapach:

  a)  w pierwszym etapie – w terminie do dnia 23 września 2016 roku do godz. 12:00 –     kryterium wyboru ofert stanowić będzie wysokość zaoferowanej ceny. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na ten sam przedmiot syndyk dokonuje wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę,

 b) w etapie drugim – w terminie od dnia 27 września 2016 roku – przedmioty, które nie znajdą nabywców w etapie pierwszym, oferowane będą do sprzedaży w cenie wywoławczej.             O pierwszeństwie oferty decyduje czas jej złożenia.

4.  Pisemne oferty mogą być składane w języku polskim, w zaklejonej kopercie,
w terminie do dnia 23 września 2016 roku do godz. 12:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości „Gierańczyk” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie „Oferta zakupu ruchomości”.

    5. Oferty składane w etapie drugim – powinny odpowiadać wymogom formalnym określonym dla ofert składanych w pierwszym etapie, z tym zastrzeżeniem, że proponowaną cenę stanowi cena wywołania a oferty będą przyjmowane  od dnia
27 września 2016 roku od godz. 10:00 do dnia 27.12.2016 r. do godz. 15:00 oferty nie muszą być złożone w zaklejonej kopercie.

   6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane
w każdym  czasie.

   7. Cena sprzedaży powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości  najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

  8. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży ruchomości wyłożone do wglądu w biurze syndyka  w Łodzi ul. Kilińskiego 210, oraz na stronach internetowych www.gieranczyk.pl, www.dawro.pl, www.syndyk.dbv.pl.

 9. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 882 873 767
i 575 307 382.

 

ZAŁĄCZNIKI: 
                  1. Oferta sprzedaży środków trwałych
                  2. Wzór oferty

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: KIlińskiego
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone