strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman
Lokal mieszkalny o pow. 57,92 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-20
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 57,92 m2
Cena wywoławcza: 165 675,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 671/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Nowy Rynek 10 w sali nr 208, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego: 85-305 Bydgoszcz, Wojciecha Gersona 40/14, dla którego  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00179700/9.

Opis nieruchomości: nieruchomość lokalowa składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. 57,92 m2 wraz z przynależną komórką lokatorską o pow. 7,96 m2, oraz udziału w stosunku 6588/241348 części do prawa własności nieruchomości KW nr BY1B/00082359/6 oraz w takim samym udziale do wszystkich części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

 

Suma oszacowania wynosi 220 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  165 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 090,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0241 8140

(co najmniej na 2 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 671/13) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Batorego 4 pokój 11 nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem licytacji. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty  przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do licytacji.  

Nieruchomość  można oglądać w dniu 13.09.2016 r. od godz. 10:00-10:30.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Batorego 4 w pok. 11 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gersona Wojciecha
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone