strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie
Nieruchomości gruntowe o pow. 0,0419 ha, 0,0035 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-03
Godzina: 11:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe o pow. 0,0419 ha, 0,0035 ha
Cena wywoławcza: 60 511,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1162/12
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi (…) zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

3 października 2016 r. o godz. 11:15

 

w sali Nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 4/20 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 237/6 o powierzchni 0,0419 ha i nr 237/7 o powierzchni 0,0035 ha, położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 61 przy ul. Gwarnej 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 116,61 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00019248/1.

 

Udział dłużnika w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 80 682,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 60 511,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 22 września 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gwarna
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone