strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Ida Piecuch
Działki o łącznej pow. 1,49 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-28
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 1,49 ha
Cena wywoławcza: 93 630,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1658/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 września 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Czechy, obręb 0003 Czechy, gmina Jaworzyna Śląska, (powiat świdnicki, woj. dolnośląskie) oznaczona w rejestrze z ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 90 o pow. 0,54 ha, AM-2 i działki ewidencyjne: nr 108 o pow. 0,13 ha, nr 138 o pow. 0,32 ha, nr 249/1 o pow. 0,10 ha, nr 249/2 o pow. 0,40 ha o powierzchni łącznej 1,49 ha. Nieruchomości gruntowa położona: 58-140 Jaworzyna Śląska, Czechy, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 5693 [NKW SW1S/00005693/5]. Działki zlokalizowane są we wsi Czechy w centralnej części wsi oraz dwie działki w północnej części wsi poza terenami zabudowanymi. Działki 249/1, 249/2, 138 są wykorzystywane na tereny rolne, zgodnie z ewidencją gruntów. Działka 108 jest przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielofunkcyjną. Działka jest niezabudowana. Teren od południa i od wschodu ogrodzony betonowym ogrodzeniem. Na działce znajduje się słup z en. elektryczną. Dojazd drogą od południa utwardzoną żwirem. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i wodnej. Działka 90 jest w części przeznaczona pod zabudowę, a w części po uprawy rolne. Na podstawie UCHWAŁA NR XXVII/05/09 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 28.01.2009 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska. działka nr 108 przeznaczona na tereny zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej (zagrodowej, mieszkaniowe, usługowej), działka nr 90 przeznaczona w 1/3 na tereny zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej (zagrodowej, mieszkaniowe, usługowej), oraz w 2/3 tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, działka 138, 249/1 i 249/2 przeznaczono na tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. należącej  do dłużnika: (…),

dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 5693 [NKW: SW1S/00005693/5].

 

Suma oszacowania wynosi 124 841,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 630,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 484,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu

90 1020 5095 0000 5102 0140 8962

 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 850 13 95

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Czechy
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone