strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza
Działka niezabudowana o pow. 3,5406 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-11
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 3,5406 ha
Cena wywoławcza: 174 462,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1929/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 1013 z indeksem 6 kpc, że w dniu

 

11 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika w Krakowie przy alei Pokoju 29B/21 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości w trybie uproszczonym opisanej jako: nieruchomość położona w miejscowości Szczepanowice (gm. Słomniki), składająca się z działki nr 4/5 o pow. 3,5406 ha, niezabudowana. Działka posiada regularny kształt, o niewielkim nachyleniu stoku w kierunku północnym, pagórkowatym. Nieruchomość użytkowana jest rolniczo, jest nieogrodzona i nie posiada uzbrojenia - uzbrojenie podstawowe znajduje się  w granicy działki. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość w wąskim pasie w części południowej, wzdłuż drogi gminnej znajduje się w terenie oznaczonym, jako teren drogi dojazdowej. Dalej w kierunku północnym, w części południowej przy drodze gminnej w terenie oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (o pow. ok. 45 a). W pozostałej części nieruchomości znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny rolnicze. Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr KR1S/00026057/9. Właścicielem tej nieruchomości jest (…) w całości.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 232 617,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 174 462,75 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 23 261,70 zł.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr:

97 8619 0006 0030 0025 8052 0001

najpóźniej na dwa dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 1929/13 i inne lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Licytant biorący udziału w licytacji nieruchomości, musi spełniać wymagania wskazane w treści Ustawy o kształtowaniu ustroju z dnia 11 kwietnia 2003 r. w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (12) 414 38 27 wew. 92

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szczepanowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone