strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Karolina Trykacz
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 828 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-19
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 828 m2
Cena wywoławcza: 280 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2305/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 września 2016 r. o godz. 13:45

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 317 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:

 

- nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 8/1 o pow. 828,00 m2, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 111,40 m2;

położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Jagiellońska 101;

posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr OL1O/00052072/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 374 400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 280 800,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 37 440,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr: 09 1240 5598 1111 0000 5028 4421. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Dłużnik zobowiązany jest udostępnić nieruchomość oglądającym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 16/2.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 527 58 11.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jagiellońska
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone