strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Lokal niemieszkalny o pow. 285,30 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-06
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 285,30 m2
Cena wywoławcza: 292 929,73
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 43/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

6 października 2016 roku o godz. 14:45

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny opisany w kartotece jako „biurowy” o powierzchni użytkowej 285,30 m2 znajdujący się w budynku handlowo-usługowo-biurowym nr 335. Do nieruchomości przynależy udział 518/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 36/17 o pow. 0,0772 ha. Nieruchomość położona w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 11/1, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00031317/0. Struktura pomieszczeń nie jest zgodna z opisem zamieszczonym w dziale I księgi wieczystej. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 317 539,00 zł + 23% VAT, tj. 73 033,97 zł = 390 572,97 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 238 154,25 zł + 23% VAT, tj. 54 775,48 = 292 929,73 zł.

Rękojmia wynosi 39 057,29 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 05.10.2016 r. na konto komornika nr

46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA

(decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy
ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Maszewska
Miasto: Goleniów
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone