strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka o pow. 336 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 10:50:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 336 m2
Cena wywoławcza: 336 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2643/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Jan Staszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

8 września 2016 r. o godz. 10:50

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy ul. Piekarniczej 10A, 80-126 Gdańsk, pokój A 85, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy ul. Posejdona 14, 
80-299 Gdańsk
, dla której Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00039123/3.

Opis nieruchomości: nieruchomość GD1G/00039123/3 składa się z działki nr 1126 o pow. 336 m2 zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Działka jest położona w obrębie Osowa, jednostka ewidencyjna Gdańsk, nr jednostki rejestrowej G488, nr ark. mapy 23. W dokumentacji projektowej podano powierzchnię użytkową budynku: 179,7 m2, Powierzchnia garażu 18,7 m2. Łączna powierzchnia budynku wraz z garażem: 198,4 m2. Powierzchnia całkowita budynku wraz z piwnicą: 219,39 m2 Powierzchnię użytkową budynku ustalono na 179,7 m2.

UWAGA !!!! Rękojmia powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 505 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 336 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 50 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Pekao SA O. Gdańsk 25 1240 5400 1111 0000 4918 4983.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji
w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: Piekarnicza 10A, 80-126 Gdańsk. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Posejdona
Miasto: Gdańsk
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone