strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
N.P.I. "Ekomel" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Lokale mieszkalne położone na działce o pow. 0,0759 ha
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-23
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokale mieszkalne położone na działce o pow. 0,0759 ha
Cena wywoławcza: 1 091 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

NPI „Ekomel” Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż

 

Nieruchomości składającej się z lokali mieszkalnych nr 1A/1, nr 1A/2, nr 1A/4, nr 1B, nr 1C, położonej w miejscowości Babimost, ul. Leśna 1 A-C, na działce nr 2/9 o powierzchni 0,0759 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie, Księga Wieczysta nr ZG2S/00000554/4,

za cenę nie niższą niż wynosi 1 091 000,00 zł netto (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Rok budowy nieruchomości 2009. Cztery lokale w stanie deweloperskim, w tym dwa dwupoziomowe, jeden lokal wykończony, przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1) Złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki określone w § 6 Regulaminu, w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Babimoście przy ul. Leśnej 1A-C wchodzącej w skład masy upadłości NPI „Ekomel” Sp. z o.o.  z siedzibą w  Sulechowie”,

na adres: Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy  w Zielonej Górze (65-069), Pl. Słowiański 12, pokój nr 115.Termin złożenia oferty uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy oferta wpłynie do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy do dnia 22.09.2016 r.

2) Wpłacenie nie później niż na jeden dzień przed przetargiem, tj. do dnia 22.09.2016 r. wadium w wysokości 109 100,00 zł (sto dziewięć tysięcy sto złotych)

na rachunek:

NPI „Ekomel” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Przemysłowa 15, 66-100 Sulechów w:

ING Bank Śląski S.A.  nr 70 1050 1520 1000 0090 3013 1826

Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy rachunek syndyka zostanie uznany kwotą wadium do dnia 22.09.2016 r.

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia nieruchomości, dowód uiszczenia wadium, w przypadku osób fizycznych – oświadczenie, o którym mowa w § 8 Regulaminu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 23 września 2016 r. o godzinie 9:00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Pl. Słowiański 12, w sali nr 113. Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze, ul. Westerplatte 23, pokój nr 212-213 oraz pod nr tel. 608 248 372.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sulechów
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone