strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim
Nieruchomości o powierzchniach 20 600 m2, 20 200 m2, 5 900 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o powierzchniach 20 600 m2, 20 200 m2, 5 900 m2
Cena wywoławcza: 130 466,70
Forma sprzedaży: III licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2016, poz. 599 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 10, w pokoju nr 341 odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej niezabudowanej, położonej w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy Wesołej, składającej się z trzech działek nr: 52/2, 54, 60/2 o łącznej pow. 4,6700 ha, należącej do (…).

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GW1S/00022700/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Słubicach. Wartość całej nieruchomości została oszacowana na kwotę 693 790,00 zł.

Nieruchomość składa się z 3 działek i sprzedaży na licytacji podlegać będą poszczególne działki. Cena wywoławcza poszczególnych działek wynosi 65% ceny oszacowania, a wadium wynosi odpowiednio 1/10 oszacowanej wartości danej działki:

 

Lp.

Nr działki

Oszacowana wartość nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1

52/2 o pow. 20 600 m2

249 054,00 zł

161 885,10 zł

24 905,40 zł

2

54 o pow. 20 200 m2

244 018,00 zł

158 611,70 zł

24 401,80 zł

3

60/2 o pow. 5 900 m2

200 718,00 zł

130 466,70 zł

20 071,80 zł

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na organ egzekucyjny – Naczelnika Urzędu Skarbowego  w Gorzowie Wlkp. Wadium można także wpłacić na konto tut. organu egzekucyjnego  prowadzonego przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Zielona Góra nr: 09 1010 1704 0023 8113 9120 0000 (za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku organu egzekucyjnego). Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia zgodnie z art. 111a ww. ustawy zatrzymuje się, pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie (zwrot wadium następuje po potrąceniu opłaty bankowej).

Zgodnie z art. 111d  § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji, stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialne potwierdzonym.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji będzie wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 10, pokój nr 316 (kontakt telefoniczny 660 557 308).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej  lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wesoła
Miasto: Kostrzyn nad Odrą
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone