strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Nieruchomości rolne położone w m. Gliniska
(nieruchomości - grunty orne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-22
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości rolne położone w m. Gliniska
Cena wywoławcza: 65 385,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2565/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej, położonej w m. Gliniska, składającej się z działek nr:

- 223/1 o pow. 1,12 ha, oszacowanej na kwotę 23 428,00 zł, cena wywołania 17 571,00 zł,

- 225 o pow. 1,14 ha, oszacowanej na kwotę 26 519,00 zł, cena wywołania 19 889,25 zł,

- 226 o pow. 0,61 ha, oszacowanej na kwotę 12 760,00 zł, cena wywołania 9 570,00 zł,

- 223/2 o pow. 0,62 ha, oszacowanej na kwotę 12 969,00 zł, cena wywołania 9 726,75 zł,

- 224 o pow. 0,55 ha, oszacowanej na kwotę 11 505,00 zł, cena wywołania 8 628,75 zł,

stanowiącej współwłasność dłużników: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Krasnymstawie pod nr KW ZA1K/00041869/2.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 87 181,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania poszczególnych działek, a łącznie stanowi kwotę: 65 385,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gliniska
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone