strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Prawo do działki oraz własności budynku
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-22
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do działki oraz własności budynku
Cena wywoławcza: 68 592,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 393/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

22 września 2016 r. o godz. 11:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 141/6 oraz własności budynku, położonego w Rejowcu Fabrycznym, grunt stanowi własność Skarbu Państwa, budynek handlowo-usługowy stanowi własność dłużnika (…), posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr KW ZA1K/00035050/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 102 888,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 68 592,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi można dokonywać na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rejowiec Fabryczny
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone