strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Działki o powierzchni łącznej 0,4300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-20
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o powierzchni łącznej 0,4300 ha
Cena wywoławcza: 341 763,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1223/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 7471

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 września 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu mającego siedzibę przy ul. I. Buszy 1 w sali nr 106 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej działki nr: 137, 138, 140, 135, 139, 131, 133, 134, 136/1, 136/2, tj: grunty rolne zabudowane, grunty orne, o łącznej powierzchni 0,4300 ha, położone: Rzyczkowo, gm. Miejska Górka;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 63-910 Miejska Górka, Rzyczkowo,

dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7471 [NKW: PO1R/00007471/6].

 

Suma oszacowania wynosi 455 684,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 341 763,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 45 568,40 zł.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rzyczkowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone