strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny
Lokal mieszkalny o powierzchni 55,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 55,70 m2
Cena wywoławcza: 79 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 424/16
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 września 2016 r. o godz. 9:15

 

w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali numer 32 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości: Jastrzębie-Zdrój przy ul. Wodeckiego 2/16 o powierzchni 55,70 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jastrzębiu-Zdroju  o numerze GL1J/00038432/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 106 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:  3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 79 500,00 zł.

 

Będący przedmiotem niniejszej licytacji lokal składa się z 3 pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju. Do lokalu przynależna jest komórka lokatorska o powierzchni 3,37 m2. Lokal znajduje się na VII piętrze budynku, posiada balkon od strony południowo-wschodniej.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w wysokości 10 600,00 w jeden z następujących sposobów:

 

- w gotówce, w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy w 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351 PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Gliwicach uznanym najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wodeckiego
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone