strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Logo Janina Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż ruchomości – Syndyk Logo Janina
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 16:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż ruchomości – Syndyk Logo Janina
Cena wywoławcza: 630,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

Syndyk masy upadłości LOGO JANINA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 15 lipca 2016 r. w trybie art. 326 zaprasza do składania ofert na zakup nw. ruchomości w drodze przetargu pisemnego ofert:

 

Lp.

Nazwa środka trwałego

Rok produkcji

Cena netto (PLN)

1.

Wycinarka Compart

1971

1 140,50

2.

Obcinarka do przetłoków GP-1

1990

833,00

3.

Kalander typ 10699 P2

1971

4 480,00

4.

Walcarka do gumy

1973

630,00

5.

Prasa wulkanizacyjna – buty typ 100368/P1

1990

11 088,00

6.

Forma do butów nr 42 i 43

1990

9 408,00

7.

Prasa wulkanizacyjna – grzejki typ 101093/P1

1993

8 190,00

8.

Forma wstępne grzejki nr 42-43 oraz 44-45

1990

9 856,00

9.

Komplet matryc (wkładki do form)

2012

170,00

 

Do ww. cen należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%.

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod tel. 605 272 233 lub e-mail: zb_gach@o2.pl

 

Warunki przetargu:

1.      Ww. ruchomości stanowią linię produkcyjną w związku z powyższym rozpatrywane będą tylko oferty pisemne na zakup wszystkich wskazanych powyżej ruchomości w cenach nie niższych niż podane.

2.      Oferta – pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń;

b) pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

c) oferowaną cenę netto i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;

d) oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu sprzedaży;

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

f) podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

g) dowód uiszczenia wadium;

h) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty.

3.      Wadium w wys. 10 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości BGŻ BNP Paribas 47 2030 0045 1110 0000 0401 3410 najpóźniej do dnia 15 września 2016 r.

4.      Termin składania ofert – 15 wrzesień 2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem: sygn. akt VIII GUp 5/15/S „PRZETARG”.

5.      Ww. ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

 

Oferty pisemne należy nadsyłać na adres:

Biuro syndyka:

ul. Kręta 2a,

43-500 Czechowice-Dziedzice.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września br. o godz. 16:00 w biurze syndyka.

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Siemianowice Śląskie
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone