strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Karolina Trykacz
2 udziały po 1/2 w działce o pow. 410 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-20
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: 2 udziały po 1/2 w działce o pow. 410 m2
Cena wywoławcza: 121 237,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1815/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 października 2016 r.  o godz. 14:15

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 332 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA    NIERUCHOMOŚCI

 

składającej się z:

- dwa udziały dłużników po 1/2  w nieruchomości gruntowej: działka nr 29/22 o pow. 410,00 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 108,60 m2 (wg księgi wieczystej 131,00 m2),

- położonej w miejscowości Olsztynek, ul. Klonowa 2;

- posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  nr OL1O/00024377/0.

Każdy z udziałów w nieruchomości w wysokości 1/2  oszacowany jest na kwotę: 161 650,00  zł. Cena wywoławcza każdego z udziałów w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 121 237,50 zł. Przystępujący do licytacji każdego z udziałów zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 16 165,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr:

09 1240 5598 1111 0000 5028 4421.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Dłużnik zobowiązany jest udostępnić nieruchomość oglądającym w ciągu  dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 16/2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 527 58 11.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Klonowa
Miasto: Olsztynek
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone