strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman
1/2 niewydzielonej części nieruchomości o pow. 0,0287 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-06
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: 1/2 niewydzielonej części nieruchomości o pow. 0,0287 ha
Cena wywoławcza: 96 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1873/15
Opis:

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 października 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Nowy Rynek 10 w sali nr 208, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 85-124 Bydgoszcz, ul. Konopnickiej Marii 42, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00000195/0.

Opis nieruchomości: udział wynoszący 1/2 niewydzielonej części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 57 o powierzchni 0,0287 ha. Na nieruchomości przyłącza miejskich sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. 

Suma oszacowania wynosi 144 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  96 266,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 440,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 69 2030 0045 1110 0000 0241 8140

(co najmniej na 2 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 1873/15) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Batorego 4 pokój 11 nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem licytacji. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do licytacji.  

Nieruchomość  można oglądać w dniu 27.09.2016 r. od godz. 13:30-14:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Batorego 4 w pok. 11 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.  

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Konopnickiej
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone