strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Działki zabudowane o łącznej powierzchni 1,1095 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-07
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane o łącznej powierzchni 1,1095 ha
Cena wywoławcza: 279 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 686/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 764 60 50 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 października 2016 r. o godz. 9:15

 

 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość w postaci prawa użytkowania wieczystego trzech działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 55/1; 56/4 i 57/2 w obrębie 0010 Zachełmie, gmina Podgórzyn o łącznej powierzchni 1,1095 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego Zachełmie nr 38 stanowiących odrębny przedmiot własności, objęte księgą wieczystą nr JG1J/00033310/4 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Właścicielem prawa użytkowania wieczystego gruntu do 5.12.2089 r. oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności jest (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 419 000,00 .

Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 279 333,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 41 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP SA O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją,  operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zachełmie
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone