strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Lokal mieszkalny o pow. 45,89 m2 oraz działka o pow. 0,1053 ha
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-03
Godzina: 13:50:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 45,89 m2 oraz działka o pow. 0,1053 ha
Cena wywoławcza: 27 533,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 328/10
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

3 października 2016 r. o godzinie 13:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 326, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA:

 

1)   Wygodne mieszkanie w Jaszkowej Dolnej.

Nieruchomość lokalowa nr 3 w budynku wielorodzinnym Jaszkowa Dolna nr 63d (nr KW lokalu SW1K/00050627/5), wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku w działce gruntu 574/10000 (nr KW gruntu SW1K/00048648/1).

 

OPIS: mieszkanie o powierzchni 45,89 m2. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój. Mieszkanie położone jest na parterze. Ogrzewanie CO z kotłowni osiedlowej. Instalacje: wod-kan, elektryczna. Mieszkanie rozkładowe w dobrym stanie technicznym i standardzie oraz dobrej lokalizacji.

Adres: 57-300 Jaszkowa Dolna 63D/V/3,

należącej  do dłużnika: (…).

Nr KW lokalu SW1K/00050627/5.

Cena minimalna – 79 266,67 zł. Suma oszacowania wynosi 118 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 79 266,67 zł. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 890,00 zł.

 

2) Działka gruntu o pow. 0,1053 ha w Jaszkowej Dolnej.

Nieruchomość niezabudowana: działka nr 1133 (AM-2) obręb Jaszkowa Dolna, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, nieogrodzona. Dostęp do sieci: energetycznej, wod.-kan., telekom. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Adres: 57-300 Jaszkowa Dolna - działka nr 1133 (AM-2) obręb Jaszkowa Dolna,

należącej  do dłużnika: (…).

Nr KW SW1K/00048287/2.

Cena minimalna – 27 533,33 zł. Suma oszacowania wynosi 41 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27 533,33 zł. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 130,00 zł.

Informacje pod numerem telefonu (74) 640 08 82.  

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku

68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię. Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jaszkowa Dolna
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone