strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski Kancelaria Komornika w Lidzbarku Warmińskim
Zabudowana nieruchomość o pow. 4 711 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-21
Godzina: 09:50:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 4 711 m2
Cena wywoławcza: 270 306,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1012/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski zawiadamia na podstawie  art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

 

21 września 2016 r. o godz. 9:50

 

 

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, odbędzie się:

 

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki  nr 25/22 o powierzchni 4 711 m2 położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej. Nieruchomość zabudowana jest halą warsztatową z częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 400,03 m2 oraz budynkiem stolarni o powierzchni użytkowej 83,41 m2. Zgodnie z MPZP miasta Lidzbark Warmiński teren na którym położona jest działka oznaczony jest symbolem „C16 PU” – tereny istniejącej zabudowy produkcyjno-usługowej-adaptowanej.

 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika (…) i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim  nr OL1L/00032217/7.

 

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 405 460,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 270 306,67 zł.

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika

 

nr 81 1160 2202 0000 0000 8028 1396.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 767 45 42

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Polna
Miasto: Lidzbark Warmiński
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone