strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski Kancelaria Komornika w Lidzbarku Warmińskim
Zabudowana nieruchomość o powierzchni 8,8215 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-21
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o powierzchni 8,8215 ha
Cena wywoławcza: 569 213,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1150/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski zawiadamia na podstawie  art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

 

21 września 2016 r. o godz. 9:30

 

 

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, odbędzie się:

 

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 102/65 o powierzchni 8,8215 ha, położonej w miejscowości Krzykały, gmina Orneta. Zgodnie z MPZP gminy Orneta, terenowi na którym położona jest działka, przypisana jest funkcja przemysłowo-wytwórcza. Nieruchomość zabudowana jest m.in. budynkiem biurowo-laboratoryjnym, budynkiem magazynu MPS, wiatą obudowaną i budynkami sekcji paliw.

 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika (…) i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/00021793/8.

 

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 853 820,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 569 213,33 zł.

 

Do wylicytowanej ceny nabycia należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika

 

nr 81 1160 2202 0000 0000 8028 1396.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 767 45 42 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krzykały
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone