strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski Kancelaria Komornika w Lidzbarku Warmińskim
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 1141 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-21
Godzina: 10:40:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 1141 m2
Cena wywoławcza: 339 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 380/16
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski zawiadamia na podstawie  art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 września 2016 r. o godz. 10:40

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 179 o powierzchni 1 141 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkami użytkowymi, położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Słowackiego 14 A. (Uwaga: część dwóch budynków użytkowych położonych jest na terenie działek sąsiednich nienależących do dłużnika).

Ww. nieruchomość stanowi własność dłużników (…) i posiada założoną księgę wieczy

stą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/00010883/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 452 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 339 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika

nr 81 1160 2202 0000 0000 8028 1396.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 767 45 42 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Słowackiego
Miasto: Lidzbark Warmiński
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone