strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska
Nieruchomość gruntowa zabudowana wraz z infrastrukturą
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-27
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana wraz z infrastrukturą
Cena wywoławcza: 486 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 574/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska (tel. (41) 247 60 80) ogłasza, że dnia

 

27 września 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1, w sali nr 7, odbędzie się

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną wraz z infrastrukturą ściśle związaną z gruntem, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 8/11 o pow. 3247,00 m2,

położonej przy ul. Orlej, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 46104 [NKW: KI1O/00046104/3].

Infrastrukturę ściśle z gruntem związaną tworzą: STUDNIA GŁĘBINOWA o głębokości 48 m, szacht betonowy o wym.: 3 m dł. x 2 m szer. x 2 m wysokości, przykryty pokrywą żelbetonową z włazem ulicznym, wydajność studni – 12 m3/godz., pobór  dla zakładów – 10 000 m3/dobę, WIEŻA CIŚNIEŃ o konstrukcji stalowej, zbiornik stalowy 10 m3 pojemności, SUWNICA BRAMOWA – model Q 4,5 T - nośność 8 ton, WIATY 3 szt. – konstrukcja żelbetonowa z pokryciem dachu blachą trapezową ocynkowaną, wiaty o łącznych wymiarach 20 m x 5 m = 100 m2 powierzchnia zabudowy  - 82 m2 p. u. Wiaty służą do przechowywania materiałów sypkich do produkcji betonu. Działka o powierzchni 2800 m2 wyłożona płytami betonowymi w wymiarach: 1,5 m x 3 m x 0,15 m.

 

Suma oszacowania wynosi 648 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 486 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 64 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach

36 1020 2629 2203 0000 2005 7415

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z dyspozycją art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem urzędowo poświadczonym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Orla
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone