strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej pow. 10,4515 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-28
Godzina: 09:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej pow. 10,4515 ha
Cena wywoławcza: 1 546 650,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1537/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu  Grażyna Nowakowska (tel. (74) 842 24 00) ogłasza, że dnia

 

28 września 2016 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy Słowackiego 10 w sali nr  13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  należącej  do: (…), położonej: 58-300 Wałbrzych, Ogrodowa, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1W/00022637/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana - działki gruntowe budowlane o numerach ewidencyjnych: 91/8; 91/11; 174/4; 171; 172/4; 179/3; 179/5; 179/6; 179/8; 178/9 i łącznej powierzchni 10,4515 ha - położona przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu (dzielnica Szczawienko), dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00022637/3. Działki w użytkowaniu wieczystym do 05.12.2089 r. Rozłóg działek korzystny, zbliżony do kwadratu o boku 323 m. Obszar nieruchomości znajduje się w strefie pełnego uzbrojenia komunalnego. Według ewidencji gruntów Bi -  inne tereny zabudowane i Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu według „Studium…”: magazyny, bazy transportowe, ciepłownia osiedlowa i inne o podobnej funkcji. Według stanu na dzień wizji: cały obszar nieruchomości zdegradowany, nieużytkowany od ponad 30 lat. Wszystkie działki w różnym stopniu zarośnięte krzewami i drzewami samosiejkami nieposiadającymi żadnej wartości. Około 30% powierzchni to teren podmokły (zniszczona kanalizacja deszczowa). Do nieruchomości istnieje dojazd z ulicy Ogrodowej oraz z drogi gruntowej – dz.180/1.

 

Suma oszacowania wynosi 2 062 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 546 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 206 220,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 kpc) wraz z odpisem aktu małżeństwa.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 842 24 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ogrodowa
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone