strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski Kancelaria Komornika w Lidzbarku Warmińskim
Działki nr 22/3, 22/4 i 22/5 o łącznej pow. 3 014 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-21
Godzina: 09:10:00
Przedmiot sprzedaży: Działki nr 22/3, 22/4 i 22/5 o łącznej pow. 3 014 m2
Cena wywoławcza: 150 986,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1870/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski zawiadamia na podstawie  art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

 

21 września 2016 r. o godz. 9:10

 

 

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, odbędzie się:

 

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 22/3, 22/4 i 22/5 o łącznej pow. 3 014 m2, położonej w Ornecie przy ul. Olsztyńskiej. Na nieruchomości usytuowane są dwa budynki produkcyjno-gospodarcze, budynek adaptowany na suszarnię i kotłownię oraz pozostałości po fundamentach dawnych budowli. Zgodnie z MPZP miasta Orneta nieruchomości przypisana jest funkcja mieszkaniowa wielorodzinna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość stanowi własność dłużników: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim  nr OL1L/00025882/7.

 

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 226 480,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 150 986,67 zł.

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika

 

nr 81 1160 2202 0000 0000 8028 1396.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 767 45 42 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Olsztyńska
Miasto: Orneta
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone