strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice Zachód w Katowicach Radosław Hora
Działka o pow. 1 419 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-10
Godzina: 08:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1 419 m2
Cena wywoławcza: 128 458,13
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1015/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 października 2016 r. o godz. 8:45

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach mającym siedzibę w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45, w sali nr 9, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 (2 x 1/4) niewydzielonej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 25/11 o pow. użytk. 1 419 m2, położonej w Katowicach-Śródmieście Załęże (okolice ul. Kamiennej),

dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KA1K/00057268/2].

 

Suma oszacowania wynosi 171 277,50 zł (w tym podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 458,13 zł (w tym podatek VAT).

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 127,75 zł (w tym podatek VAT).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Katowicach ul. Mickiewicza

18 1050 1214 1000 0023 6024 0838.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kamienna
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone