strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimu Dariusz Szydłowski
Lokal mieszkalny o pow. 41,28 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-04
Godzina: 13:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 41,28 m2
Cena wywoławcza: 42 337,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2128/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zs. kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi (…) przystąpi w dniu

 

4 października 2016 r. o godz. 13:15

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w sali nr 208 do:

 

PIERWSZEJ  LICYTACJI

 

udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1E/00032448/9, położonej w miejscowości Oświęcim, przy ul. Jana Matejki 11/14 w obszarze zabudowy budynków mieszkalnych wielolokalowych. Przedmiotowa nieruchomość to lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej PU=41,28 m2 z piwnicą jako pomieszczeniem przynależnym  o powierzchni 9,58 m2 oraz udziału w nieruchomości wspólnej oraz prawie do użytkowania wieczystego gruntu wykazany w księdze wieczystej nr KR1E/00029779/4, działka o nr ewidencyjnym 2006/394 o powierzchni P=0,0665 ha.

 

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości oszacowany został na kwotę 56 450,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 42 337,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 5 645,00 zł, w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

- przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl.

 

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika

- tel. (33) 848 50 64

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jana Matejki
Miasto: Oświęcim
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone