strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „SELL – BUD ” SPÓŁKA Z O.O. w upadłości likwidacyjnej
¾ udziału w nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamienna przy ulicy Asfaltowej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-26
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: ¾ udziału w nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamienna przy ulicy Asfaltowej
Cena wywoławcza: 114 092,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

„SELL – BUD ” SPÓŁKA Z O.O.

w upadłości likwidacyjnej

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH UL. ZAGNAŃSKA 71

 

            Zaprasza do składania ofert na zakup pozostałego w masie upadłości ¾ udziału w  nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamienna przy ulicy Asfaltowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1/173 am-74, o powierzchni 4.077 m2, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r., zabudowanej budynkami inwestycyjnymi kwalifikującymi się do rozbiórki, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot prawa własności,  dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr  KI1R/00025367/3 wartość wyszacowania 152 123,00 zł. słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące  sto dwadzieścia trzy zł.

Ofertę zakupu z ceną nie niższą niż 114 092,25 zł. należy  składać przesyłką  poleconą na adres syndyka masy upadłości SELL-BUD Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Syndyk Wojciech Kita adres do doręczeń : ul. Stefana Czarnieckiego 54 A, 25-136 Kielce) w terminie do dnia 21 września 2016 r.

Oferta winna  zawierać:

*  dane oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę lub firmę i adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostką organizacyjną,

*  oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w złożonej ofercie z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny zakupu
¾ udziału w  nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamienna przy ulicy Asfaltowej,

*  oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu zakupu,
 

 

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej  nastąpi w dniu 26 września 2016 r. Oferent, którego oferta uzyskała akceptację zaproszony zostanie do dalszych rozmów w celu uzgodnienia warunków transakcji.            

 

Wszelkich dodatkowych informacji

udziela syndyk Wojciech Kita pod numerem telefonu 692 107 702.

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo: świętokrzyskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Asfaltowa
Miasto: Skarżysko Kamienna
Województwo:

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone