strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Waldemar Wójcik
Lokal mieszkalny o pow. 45,50 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-11
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 45,50 m2
Cena wywoławcza: 55 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1293/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE   O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1W/00044629/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 października 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11 w sali nr 107, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości lokalowej - samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 45,50 m2, składający się z dwóch pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki z WC, wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o łącznej pow. 3,90 m2; oraz udziałem 2728/10000 w częściach wspólnych nieruchomości (SW1W/00035827/6). Lokal położony jest w: Wałbrzychu, ul. Żołnierska 1/2, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr KW SW1W/00044629/4. UWAGA! występuje niezgodność pomiędzy stanem faktycznym a zapisem w księdze wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 74 400,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  55 800,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia  10.10.2016 roku. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

BZ WBK SA  O. Wałbrzych  08 1090 2271 0000 0005 8400 0759

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żołnierska
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone