strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski
Działka o numerze 119, położona w miejscowości Hryniewicze
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o numerze 119, położona w miejscowości Hryniewicze
Cena wywoławcza: 81 210,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 650/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XIV odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci działki o numerze 119, położonej w miejscowości Hryniewicze, gmina Juchnowiec Kościelny o powierzchni 5,93 ha, obręb 11-Hryniewicze, należącej do dłużnika (…),
dla której nie została założona księga wieczysta.

 

Suma oszacowania wynosi 108 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 210,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10  sumy oszacowania, to jest 10 828,00 zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika do dnia 26.09.2016 r. do godziny 10:00 lub na poniższe konto Komornika do dnia 25.09.2016 r.
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

        

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Hryniewicze
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone